2012 - Hogyan lehetne jobb blended learning környezete a bürotikának?

Bürotika és irodakultúra

Hogyan lehetne jobb blended learning környezete a bürotikának?

Készítette  :

Cser Döníz

Fillér Cintia

Habi Éva

Hidvégi Mónika

Kőhalmi Aletta

Molnár Szilvia

Takács Eszter

Tóth Viktória

 

 

 

Tartalomjegyzék

 1. Mi is az a blended learning?. 3

1.1. Hagyományos oktatás jellemzői 3

1.2. E-learning jellemzői 3

1.3. A blended learning elemei 4

 1. Miért jó a blended learning?. 4

3.A bürotika és a blended learning. 5

3.1. Jelenlegi helyzet 5

3.2. Javaslataink. 5

 1. Ellenőrző kérdések. 6
 2. Irodalomjegyzék. 7

 

 

 

 

1. Mi is az a blended learning?

A blended learninget magyarul vegyes oktatásnak vagy kombinált tanulásnak hívjuk. Ez egy olyan tanítási forma, amely a hagyományos oktatási formákat vegyíti az e-learning-gel. A blended learning segítségével tehát az olyan tananyagokat is „e-learningesíthetjük”, amelyekhez szükség van alkalmankénti személyes jelenlétre is. Ilyen alkalmakkor zajlanak a konzultációk és a mentori tevékenységek. Az elektronikusan elvégezhető feladatok esetében pedig az e-learning módszereivel történő oktatásé és kommunikációé a főszerep.

A belened learning tehát nem más, mint a hagyományos oktatás kombinációja az internet alapú live-online módszerekkel. [1]

1.1. Hagyományos oktatás jellemzői

A hagyományos oktatást jellemzi a személyes jelenlét, amely a katalógus vezetésével ellenőrizhető. Az egyetemi oktatásban, mint a bürotika órán is a tanár áll a középpontban, ezért általában egyirányú kommunikáció a jellemző. Az óráknak előre meghatározott helye és időpontja van, a hallgatónak módosításra nincs lehetősége. A hagyományos oktatás építőkövei a prezentációs technikák, ahol az előadó felelőssége, hogy felkeltse a hallgatóság figyelmét. A kivetített anyag megkönnyíti az órai jegyzetelést.

1.2. E-learning jellemzői

Az e-learning, olyan számítógépes hálózaton elérhető nyitott – tér- és időkorlátoktól független – képzési forma, amely a tanítási – tanulási folyamatot megszervezve, hatékony, optimális, ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában a tananyagot és a tanulói forrásokat, valamint a számítógépes interaktív oktatószoftvert, egységes keretrendszerbe foglalva, a tanuló számára hozzáférhetővé teszi. Az egyik nagy előnye, hogy nem kell alkalmazkodnia a tanának és a hallgatónak egymás idejéhez. A tananyag feldolgozása nem időhöz kötött, ezért a diák maga osztja be az idejét, így a nagy felelősség őt terheli. Ennek feltétele, hogy legyen egy megfelelő hallgatói rendszer. (Pannon Egyetem: Moodle rendszer, Neptun rendszer)

 

 

 

 

1.3. A blended learning elemei

Hagyományos, frontális osztályterem (formális)

•Oktató által irányított osztályterem

•Műhelymunka

•Konzultáció\ Témavezetés

•Gyakorlati képzés

Hagyományos, frontális osztályterem (informális)

•Kollegiális kapcsolatok

•Munkacsoportok

•Szerepmodellezés

Virtuális együttműködés (szinkron)

•E-learning osztályok

•E-témavezetés

Virtuális együttműködés (aszinkron)

•E-mail

•On-line elektronikus hirdetőtáblák

•Levelezőlisták

•On-line közösségek

Önálló tanulás

•Webtananyagok

•Linkek on-line forrásanyagokhoz

•Szimulációk

•Forgatókönyvek

•Videó és audió CD-k/DVD-k

•On-line önértékelés

•Munkatankönyvek

Kivitelezés, előadás támogatása

•Súgórendszerek

•Nyomtatott segédletek

•Tudástár

•Dokumentáció

•Kivitelezés/ döntéstámogató eszközök

 

2. Miért jó a blended learning?

A hagyományos oktatás helyett a blended learning alkalmazása akár 40-50%-kal csökkentheti a képzés költségeit, illetve a tanulók hatékonyabban tanulnak és gyorsabban juthatnak hozzá a mindig aktuális információhoz. A blended learning önállóságra nevel, és a változatos környezet motiváltabbá teszi a hallgatót. [2]

Ez az oktatási forma nem törli el teljesen a hagyományos tanár- diák viszonyt, a személyes kapcsolattartás alkalmanként elengedhetetlen. (csoportmunka, konzultáció)

A blended-learning haszna és előnye az, hogy a tanuló nem marad egyedül egy pillanatra sem a tanulandó anyaggal. Mivel tudja, hogy az online feladatokat ellenőrzik, és kérdezni is lehetősége van, ha nem ért valamit, valószínűleg nagyobb motivációval tanul, mintha megkapna teljesen önálló feldolgozásra egy anyagot, vagy hetente egyszer két órában próbálnánk vele mindent begyakoroltatni és megtanítani mindenre.
A tanár szempontjából a blended-learning kurzus összeállítása több energiát igényel, mint a „kiveszem a fiókból, beteszem a fénymásolóba, és kész” szokványos eljárása, de a munkát csak egyszer kell elvégezni.

3.A bürotika és a blended learning

A beadandó további részében bemutatjuk a bürotika órán megjelenő blended learning elemeket, majd javasolni fogunk néhány alternatívát, amivel fejleszthető lenne a tárgy oktatása.

3.1. Jelenlegi helyzet

Az oktató alkalmazza néhány elemét a blended learning tanítási formának. Az órai anyagokat a tanár pár nappal az előadás előtt elérhetővé teszi a moodle rendszeren keresztül, amelyeket az órán power point előadás formájában láthatunk. A megértést segíti, hogy az oktató a tananyagot érdekes, mindennapi példákkal színesíti. A Moodle rendszerben tanulást segítő teszteket is találhatunk fejezetekre bontva, melyek lehetőséget nyújtanak az önellenőrzésre az évközi tanulás során. A tanévközi feladatokat a hallgatóknak fel kell tölteniük a rendszerbe, ahol azok a hallgatótársak által véleményezésre kerülnek. Ez is elősegíti a hatékony és gyors munkát. Az egyetemen működik az egységes tanulmányi rendszer, a Neptun, amelyen keresztül az oktató bármilyen információt közölhet a kurzusára feljelentkezett hallgatókkal.

3.2. Javaslataink

A Moodle rendszerben található tesztek egységesítése fontos lenne a hatékony tanulás szempontjából. A helyes válaszok megjelenítése nagy segítség lenne a hallgatók számára.

A zárthelyi dolgozatra való felkészülést nagymértékben segítené, ha a tananyaghoz fűződő cikkek, videók és szemelvények állnának a hallgatók rendelkezésére.

Emellett a rendszer lehetőséget nyújthatna egy virtuális osztályterem megteremtéséhez, amely mind az oktató, mind a hallgatók előnyére válna. Az órai tananyag és magyarázata videó formájában megtekinthető lenne. Bármely kurzusra jelentkezett hallgató korlátlan alkalommal megtekinthetné a feltöltött a kisfilmeket. További előnye ennek az új technikának, hogy az óraütközések miatt elmulasztott órák anyagát visszanézve, az felfrissíthető, pótolható lenne. Ez azonban a személyes kontaktus elvesztéséhez vezetne.

Továbbá javasolnánk, a prezi.com használatát, a hagyományos PowerPoint bemutató helyett. Ezzel a látványos módszerrel, tovább színesíthető az óra, illetve a hallgatók figyelme is fenntarthatóbb lenne.

A tananyaghoz kapcsolódó kisfilmekkel lehetne még élénkebbé tenné az óra hangulatát. Például egy iroda belső működésének bemutatása – videón keresztül. Ez az iroda lehetne egy virtuális munkamenet, vagy akár egy valósan működő munkaterület is.

 

Egyéb gyakorlati módszereket egy blended learning tréningen való részvétel során sajátíthatunk el. [3]

4. Ellenőrző kérdések

 1. Minek a kombinációja a blended learning?

Válasz: A hagyományos és az internet alapú online oktatásé.

 

 1. Írj 3 példát a virtuális együttműködés (asszinkron) lehetőségeire!

Válasz:

 • E-mail
 • Levelezőlisták
 • On-line közösségek

 

 1. A hagyományos, frontális osztályteremnek milyen 2 fajtáját különböztetjük meg a funkciója szerint?

Válasz:

 • formális
 • informális

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Irodalomjegyzék

 

[1] http://onlinenyelvoktatas.blogter.hu/182751/blended-learning

[2] http://elearningtech.blogspot.com/2006/05/shift-in-blended-learning-example-of.html

[3]http://www.ebcl.hu/EBCLk%C3%A9pz%C3%A9s/Blendedlearningelearningszemin%C3%A1rium.aspx