Csoportos feladatok

A nappalis hallgatók csoportos évközi feladatot készítenek.

A feladatok témája évente változó. Olyanok, amelyik a bürotika témaköréhez kapcsolódik, azonban konkrétan előadáson nem lett leadva.

A leadott dolgozatok az egyetem moodle rendszerébe feltöltésre kerülnek a többi hallgató által elérhető felületre. A kurzus többi hallgatója interneten véleményezi. A vélemények megismerése után a csoportok prezentálják a munkájukat.

Az értékelést vállalati szakemberek végzik a leadott anyag és a prezentáció alapján.

A pontos tartalmi és forgalmi követelmények, valamint a határidők minden kurzus elején kerülnek ismertetésre.

 

A csapatok a munkájuk segítéséhez a jobb oldali menü alapján találnak korábbi dolgozatokat és háttéranyagokat. Ezek nem egyértelműen azonos kiírásra készültek és legtöbbször nem maximális pontot kapott munkák, melyekből hiányoznak a grafikai elemek is. Feldolgozásuk a csapatok dolga,