Az oktató

A tárgyat a Pannon Egyetem külsős oktatója, Gasparetz András jegyzi. Az oktatás során, szándéka szerint, az egyetemre jellemző szakmaiságot ötvözi a saját gyakorlati tapasztalataival.

Az oktató szöveges szakmai önéletrajza.

Gasparetz András 1961-ben született Budapesten. Elemi iskoláit és a középiskolát is itt végezte. Egyetemi tanulmányait Veszprémben folytatta, s mint okleveles szervező vegyészmérnök államvizsgázott. Ez idő alatt nemzetközi tudományos diákköri munkát és tanszéki demonstrátori tevékenységét végzett többtényezős döntéselmélet és számítógépes hálótervezés témákban.
Egyetemi diplomájának megszerzését követően 1986-ban ösztöndíjasként a TAURUS Gumiipari Vállalat Szervezési Osztályán kezdett dolgozni, ahol elsősorban nagygépes számítógépes termelési rendszer környezetében készített PC-s programokat. A főállás mellett számos jogvédett termelési és könyvelő programot készített termelő és kereskedő cégeknek.
1989-től a Makrotrend Kisszövetkezetnél helyezkedett el szoftverfejlesztőként. Később elindítója lett a kisszövetkezet szoftver és mágneslemez kereskedelmének. Ezek sikere alapján kereskedelmi igazgatónak, majd elnökhelyettesnek nevezték ki.
1993-ban magánszemélyekkel közösen alakította meg a VAR Kft-t, amelynek ügyvezetőjeként dolgozott. A cég a Figyelő című hetilap Top 200-as listáján 1999-ben az IT cégek között megszerezte a 99. helyet, s Magyarországon képviselte a GE Capital Information Technology Solutions-t.
1997-ben New York állam Buffalo-i egyetemén alkalma volt megismerkedni a minőségbiztosítás gyakorlati TQM módszertanával. A VAR Kft. szétválása után, 2001. áprilisa óta a MagiCom informatikai tanácsadó cég alapító tagja és ügyvezetője, valamint a szoftverfejlesztéssel foglalkozó E-trend Kft.-nek és a képzésekkel foglalkozó Apoka 2001 Turisztikai és Oktatási Kft. meghatározó tulajdonosa.
Szerkesztette a “GroupWise … avagy a hatékony csoportmunkavégzés” című 2000-ben kiadott könyvet. Társszerzője a Complex Kiadó által 2008-ban kiadott Az informatikai jog nagy kézikönyvének.
Szakmai rendezvényeken és egyetemi/főiskolai szemináriumokon előadó, több egyetemi dolgozat témavezetője, illetve bírálója.
A veszprémi Pannon Egyetem nappali hallgatóinak a “Bürotika és irodakultúra”, minőségügyi szakmérnöki képzésen a „Minőségügyi rendszerek informatikai támogatása” tárgyak oktatója. Korábban az MBA képzésen “Vezetői információs rendszerek”-et tanított.

2002-ben elvégezte a TÜV Informatikai Biztonságirányítási Auditor tanfolyamát.
2003-ban a Batalas által kiállított ISO 9000:2000 Lead Auditor végzettséget szerzett.
2004-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen menedzsment és minőségmenedzsment szakirányon MBA diplomát szerzett.
2004-ben a Pannon Egyetemen megkapta a “Címzetes egyetemi docens” címet.
2006-ban a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztere a magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért KÁRMÁN TÓDOR-DÍJAT adományozott Gasparetz Andrásnak.
2014-ben a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának a Kari Tanács úgy határozott, hogy a 2013/2014-as tanévben Gasparetz András úrnak, a Pannon Egyetem címzetes egyetemi docensének, a MagiCom Kft. tulajdonosának, ügyvezető igazgatójának Pro Facultate díjat adományozza.
2016 februárjában a Pannon Egyetem szenátusának döntése alapján a 2013-ban alapított Pannónia Felsőoktatásáért díjat kapta, miután mintegy 30 évnyi munkássága alatt sikerült hidat építenie az oktatási intézmények és a gazdaság szereplői közé.

Társadalmi tevékenységben a Hétpecsét Információvédelmi Egyesület elnöke. Korábban 6 évig elnökségi tagja a Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetségnek.

LinkedIn profil

Facebook profil