Impresszum

Az alábbiakban megtalálható az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások esetében az impresszumban kötelezően megadandó adatok:

1.  A szolgáltató neve: Gasparetz András

2. Szolgáltató lakcíme: —

3. A felhasználókkal való kapcsolattartásra való e-mail cím: ga@burotika.hu

4. Adószám: —

5, Tárhely szolgáltató: TMDHosting

6, Alapvetően használt CMS: WordPress, Brandon Theme

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.burotika.hu honlap használata előtt olvassa el az alábbiakat. A honlap használatával a használó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alább írt feltételeket. Ellenkező esetben kérjük, hogy ne használja a honlapot!

A honlap (domain) tulajdonosa (a továbbiakban: Tulajdonos) magánszemély, aki a honlapot a saját oktatási tevékenységének érdekében működteti ellenszolgáltatás nélkül.

A Tulajdonos igyekszik a legnagyobb gondossággal eljárni a tartalmi részek összeállításakor, azonban nem vállal szavatosságot a honlapon található anyagok, illetve szolgáltatások pontosságáért, teljességéért, illetve naprakészségéért. A Tulajdonos kizárja felelősségét a honlapon, illetve a kapcsolódó honlapokon található anyagok, szolgáltatások, illetve információk felhasználásából származó szerződéses-, illetve szerződésen kívüli károkozásért, mind a felmerült kár, mind az elmaradt haszon vonatkozásában.
A Tulajdonosnak jogában áll bármely a honlapon található anyagot előzetes értesítés nélkül módosítani.

A Tulajdonos nem kíván a honlapon keresztül a használóktól titkos ill. személyes adatokat vagy szellemi alkotásokat szerezni. A Használó a honlap használatával kijelenti, hogy az általa a honlapon közzétett anyagok:

– nem titkosak, illetve nem minősülnek szellemi alkotásnak,
– nem tartalmaznak törvénybe ütköző (pl.: uszító, pornográf,..) tartalmakat,
– elfogadja, hogy a Tulajdonos által kért adatok célhoz kötöttek, és a megadott e-mail címére  a kapcsolódó témában érkező leveleket nem tekinti kéretlen levélnek,
– tudomással bír arról, hogy a Tulajdonos határozott kérésére is csak technikailag korlátozott időbeni átfutással és egyéb korlátozásokkal tudja azokat törölni (pl.: minden archiválásból  nem),
– az általa feltett fénykép nyilvános lesz a honlapon,
– rendelkezik elegendő informatikai ismerettel, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot értelmezni tudja és hogy észrevegye, ha másik honlapra navigált át. A más honlapra történő csatlakozás a felhasználó saját felelősségére történik

A Tulajdonos a honlapon tiszteletben tartja másik szellemi jogait, ennek megsértésének gyanúja esetén egyeztessen a Tulajdonossal.

A Tulajdonos lehetőségei szerint igyekszik biztosítani a honlap és a vele számos helyen összefüggő Neptun és moodle.gtk.uni-pannon.hu rendszer folyamatos és megfelelő működését, azonban ezen követelmények ill. a rögzített adatok elvesztéséből fakadó közvetlen és közvetett károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Tulajdonos a honlap tartalmának kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú letöltését engedélyezi. A használók a következő feltételekkel tölthetik le és használhatják fel a honlap teljes ill. részleges tartalmát:

– az abban foglalt szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja,
– a tartalmakhoz tartozó személyiségi jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja,
– a honlapról való letöltött anyagok mindenkor a forrás megjelölésével
  használhatók.

A Tulajdonos hozzájárul, hogy bárki, más honlapokon a jelen honlapra hivatkozást helyezzen el, azzal a feltétellel, hogy az elhelyező betartja a vonatkozó jogszabályi előírásokat, illetve a Tulajdonos következő szabályait:

– Tilos közzétenni valótlan tartalmú információt a Tulajdonosról, a bürotika tantárgyról és a honlapról,
– Tilos olyan hamis látszat keltése, hogy a Tulajdonos helyesli a hivatkozó
honlap tartalmát, az ott bemutatott termékeket, illetve szolgáltatásokat.