2009 - Hogyan lehetne jobb blended learning ...

 

 

 

Hogyan lehetne jobb blended learning környezete a bürotikának?

 

 

Bürotika és irodakultúra: 15. csapat

Készítette: Bányász László

Kovács Attila

Lencsés Viktor

Palotás Mónika

A Blended learning

Az Internet széles körű alkalmazása, illetve a szélessávú adatátvitel megjelenése nagy áttörést hozott az új évezred első éveiben. A digitális videó-rögzítés és a szélessávú adatátvitel segítségével az Interneten bármilyen tananyagot, bárki számára, bárhol és bármikor hozzáférhetővé lehet tenni. Ezért nyújt ideális megoldást az e-tanulás az élethosszig való tanuláshoz. A mai értelemben vett e-tanulás csak nagyon rövid múltra tekint vissza. Az első Internetes órák a 90-es évek második felében indultak.

A műszaki technológia fejlődése, az internet, a világhálózat megjelenése szinte forradalmasította a kommunikációt, az információáramlást. Az ugrásszerű fejlődés eredményeként az utóbbi évek fejlesztései révén már nem csupán adathalmazok cserélnek gazdát, hanem a multimédiás lehetőségek és alkalmazások térhódításával megszűnnek a kommunikációra eddig jellemző térbeli, időbeli korlátok is. A különböző számítástechnikai eszközök széleskörű elterjedésével, lehetőség nyílt a vegyes oktatás kialakulására.

A távoktatás, e-learning, blended learning:

A távoktatásnak felnőtt és nyitott képzési szempontból arra a kérdésre kell felelni: hogyan tudnánk olyan tananyagot és szolgáltatásokat nyújtani, amelyben a hallgatók tértől és időtől függetlenül hatékonyan sajátíthassák el a tananyagot. Az e-learninggel kombinált (blended) képzésünk hatékony képzési forma napjainkban, de az alkalmazott szervezeti forma vajon megfelel-e minden elvárásnak.

 

A távoktatás tartalma megváltozott illetve változóban van. Ha azonosítjuk a távoktatást az elektronikus tanulással, jelenlegi átmeneti fejlődési korszakunkban, különböztessük meg a hagyományos vagy klasszikus távoktatást az elektronikus távoktatástól  A fenti gondolatmenet alapján az e-learning definíciója:

Az e-learning, olyan számítógépes hálózaton elérhető nyitott, tér és időkorlátoktól független képzési forma, amely a tanítási, tanulási folyamatot megszervezve, hatékony, optimális, ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában a tananyagot és a tanulói forrásokat, a tutor-tanuló kommunikációt, valamint a számítógépes interaktív oktatószoftvert, egységes keretrendszerbe foglalva, a tanuló számára hozzáférhetővé teszi.

 

A blended learning, tanulás és oktatáselméleti, módszertani alapokon nyugvó átfogó infopedagógiai stratégia, mely a tanulást támogató rendszer révén – az emberi lét változatos megismerési, és kommunikatív formáit integrálva – tér -és időkorlátok nélkül biztosítja a tanuló számára az optimális ismeretelsajátítást. Olyan oktatási technológia, mely a képzéshez változatos, tanulási környezeti elemek (módszerek és eszközök) – hagyományos és virtuális tantermi tanulási formák, személyes és távolsági konzultáció biztosításával, nyomtatott- és elektronikus tananyagok segítségével magas-színvonalú (high-tech) infokommunikációs eszközök révén a tananyagot kooperatívan, változatos módszerekkel, egyénre szabott formában teszi hozzáférhetővé, biztosítja tanulók előrehaladási ütemének ellenőrzését értékelését.

 

 

 

Az elektronikus tanulmányi rendszer nem csak információs, szervezési és nyilvántartási rendszerként működik, hanem tanulástámogatási funkcióval is rendelkezik, így ennek segítségével az oktatók folyamatosan bővíthetik, kiegészíthetik tananyagaikat, cserél­hetik a feladatokat stb. Pl.: Neptun, kari honlap, moodle.

A moodle:

A Moodle egy nyílt forráskódú, ingyenes (GNU GPL) licenc alatt terjesztett, PHP nyelven íródott e-learning keretrendszer. Elsődleges fejlesztője Martin Dougiamas, aki az ausztráliai Perthben él. A Moodle önmagát CMS nevezi (Course Management System), de a klasszikus e-learning keretrendszerek osztályozása alapján egy LMS (Learning Management System). A Moodle ADL SCORM 1.2 kompatibilis. A netes rendszeren keresztül történik az oktatás, ezen keresztül a tananyag elérhető, segédletek találhatók, valamint ezen keresztül vizsgázni is lehet és a tanárral levelezni. Az egyetemünk is egyre jobban kihasználja ezt a rendszert. Az elektronikus tananyagok tartalmukat és műfajukat tekintve: szöveges anyagokat, illusztrációkat, multimédiás elemeket, utalásokat egyéb forrásokra, letölthető dokumentumokat és jegyzékeket tartalmaznak, de helyet kapnak az önellenőrzéses és a beküldendő feladatok is.

Blended Learning hatása a bürotikára:

Vizsgasorokat és mintasorokat is talál a hallgató, megkönnyítendő az egyéni félkészülést.  Az elektronikus eszközök felhasználása, egyéni ambíciókkal közelít az új technológiákhoz és ösztönzi az egyéni keresési tanulási módszereket. Lényeg, hogy hagyományos oktatási elemmel kombinált problémamegoldást gyakorolhassunk. A tanár, különböző videókkal, élményekkel, tapasztalattal, képek segítségével valós helyzetekre készítheti fel a diákokat az óráin.

Olyan eszközöket kellene használni, amelyek biztosítanák az egyén fejlődési lehetőségeit, a tanár-diák interakciót (viszonyt) és a csoportos munkavégzés lehetőségeit. Használjunk olyan információtechnológiával támogatott rendszereket, amelyek egyrészt vonzóbbá teszik a tanulást a hagyományosnál, másrészt, amelyek aktivizálni képesek a hagyományos keretek között korábban elsajátított tudáselemeket. Fejleszteni kell a hallgató fogalmi és koncepció (elgondolás, terv, nézőpont) elemző képességét, olyan körülményeket kell teremteni, hogy elsajátíthassa ezeket kiselőadások, viták és tanácskozások során, majd ellenőrizni is kell, hogy ez meg is történt az elsajátítás során.  Mindez nem zárja ki azt, hogy igyekezzünk minél jobban kihasználni a felsőoktatás hallgatóinak tanulási önállóságát és megfelelő egyéni, önálló tanulási eszközök használatát biztosítsunk a számukra.

A felsőoktatásban a módszertanilag „erősen” kidolgozott tananyagok helyett hasznosabb lenne olyan irányba vinni a hallgatókat, hogy megerősítést nyerjenek a metakognitív (magasabb szintű gondolkodás) és automatizációs képességeik, hogy a hallgatók minél hamarabb egyedül legyenek képesek létrehozni érdemleges, helytálló dokumentációs anyagokat. A bürotika órákat színesebbé lehetne tenni szimulációs feladatokkal, videókkal, vendégelőadókkal. Az órákról videófelvétel készülhetne, amely a moodle rendszerben elérhető lenne minden hallgató számára.

A tanulók számára videós feladatokat adhatunk otthonra, amelyek szituációkat, valós helyzetgyakorlatokat mutatnak be. Ezeket fórumon keresztül véleményezhetnek és értékelhetnek. Ezen keresztül valós képet kaphatnak egy vállalat működéséről és hogyan viszonyuljanak egy adott problémához. Illetve szituációs gyakorlatokkal felkészülhetnek különböző helyzetekre, csoportos munkával megtanulhatnak együtt dolgozni. Ezen kívül online házi feladatokkal lehetne színesíteni a tárgyat fórumon keresztül. A fórum kialakításánál és felépítésénél fogva arra is szolgál, hogy az adott csoport tagjai a virtuális térben egymás között kommunikálhassanak. A fórumban különböző, az anyaggal kapcsolatos  kérdéseket, vitaindító hozzászólásokat tehetünk fel, amelyre a blended kurzus részvevőinek a következő óra kezdetéig válaszolniuk kell. Optimális esetben izgalmas vita alakulhat ki.

Videokonferencia segítségével lehetőség nyílik (nekünk és az előadónak), hogy időt és pénzt spórolva betekintést nyerjünk bel/külföldi cég működésébe. Több külföldi vezetőt is közelebb hozhatunk az egyetemünk hallgatói számára, mert nem szüksége, hogy személyesen jelen legyenek. A konferenciáról felvétel készülhetne, mivel a technikai adottságok lehetővé teszik, hogy a felvétel később is elérhető legyen, nem csak a kurzust felvett hallgatóknak, hanem bármely egyetemi polgár számára.

Az elektronikus rendszeren keresztül történő vizsgáztatás jócskán megkönnyíti mind két fél munkáját. A tanár időt spórol, hogy nem kell javítania, kisebb a hibázási lehetőség, a diákok pedig azonnali visszajelzést kapnak a teljesítményükről. A rendelkezésre álló próbatesztek megkönnyítik a felkészülést, mindenki számára azonnal online elérhetőek és nagy segítséget nyújtanak a sikeres felkészülésben. Nincsenek felesleges adminisztrációs kötelezettségek, tárolási problémák.

Vélemény:

Ha ezek teljesülnének, akkor a bürotika óra rendkívül rugalmas, sokszínű és gördülékeny tanulást biztosítana a Pannon Egyetem hallgatói számára. Továbbá az irodalátogatások valós tapasztalatokkal gazdagítaná a hallgatókat és piacképes tudást szereznének.

Napjainkban sokan azonosítják a ’vegyes oktatást’ az ‘elektronikus tanulással’ (az e-learninggel). Mi ezzel nem értünk egyet, mert az e-learning a blended learning egy része. Szerintünk a vegyes oktatás (mint oktatási/képzési forma) csak egy lehetséges felhasználási mód az elektronikus tanulás ma még beláthatatlan nagy területén belül.

Ez utóbbi különféle fajtái már jó ideje elég markánsan kirajzolódnak, de a jövő még sok meglepetést tartogat számunkra.

A blended learning Magyarországon még nagyon „gyerekcipőben ” jár, mert még nincsenek meg a technikai feltételek, valamint szükség lenne egy széleskörű tájékoztatásra, mivel a hallgatók nincsenek tisztába azzal, hogy mennyi pozitív tulajdonsággal (rugalmas, nem helyhez kötött stb.) rendelkezik ez az oktatási forma.  Ha megismernék, akkor kialakulna egy megfelelő igény, amely megreformálná a tanulási lehetőségeket, ami egy sokkal modernebb, fejlettebb, és helytállóbb oktatási rendszert hozna létre.