2010 - Hogyan lehetne jobb blended learning környezete a bürotikának?

                                         

Bürotika és Irodakultúra


        Téma : Hogyan lehetne jobb blended learning környzete a bürotikának?

Készítették:            Borsó Fruzsina
Horváth Mónika
Kovács Dorottya Dóra
Schweighardt Mónika
Szekeres Szandra

1. Mi is valójában a blended learning?!

Blended learning-nek, azaz vegyes oktatásnak nevezzük a hagyományos oktatási formák és az online tanulási technikák (e-learning) együttes alkalmazását, illetve az elektronikus oktatási módszerek használatát a hagyományos (face to face) tantermi keretek között. Ez a kombinált oktatási forma alkalmat teremthet arra, hogy az oktatás során hatékonyan ötvözzük mindkét változat előnyeit.

A vegyes oktatás (blended learning) két vagy több képzési forma egyidejű használata.

A hagyományos (offline, vagy hálózat nélküli)oktatás hierarchikus, felülről lefelé irányuló tudáselosztás, ritkán interaktív. Komponensei közé tartoznak a

 • tantermi oktatás elemei (előadások, tanfolyamok, prezentációk, viták, kiselőadások, szemináriumok, szerepjátékok, csoportmunkák, konferenciák, stb.);
 • munkahelyi tanulás folyamatai (gyakorlatban elsajátított tudás, projektekben való részvétel, másoktól tanulás, szakmai gyakorlat, üzemlátogatás, stb.);
 • tutorálás, mentorálás, coaching (támogatók által vezetett és ellenőrzött oktatási folyamatok);
 • nyomtatott médiából szerzett tudás (könyvek, nyomtatott sajtó, stb.);
 • nem interaktív elektronikus média (audió- illetve videó kazetták, CD-k, DVD-k, rádió).

A hálózati (elektronikus;online, e-learning) oktatás interaktív tudáselosztási forma, amely intenzív kommunikációt igényel oktató és tanuló között. Komponensei:

 • online tartalmak (interaktív, testre szabott tartalmak, szimulációk, stb);
 • e-tutorálás, e-mentorálás, e-coaching;
 • szinkron és aszinkron online együttműködés;
 • mobil learning (mobiltelefonok, laptopok, PDA-k);
 • web-felületek(internetes oldalak, elektronikus tananyagok letöltése, elektronikus levelezés, chat, stb.).
 1. Ötletek a jobb blended learning környezet kialakítására a bürotika órán.

Az e-tanulás az esetek jelentős százalékában önálló tanulást jelent, melyet az informatika eszközei is segítenek. Tehát egy Notebook, mindenképpen szükséges lenne minden diák számára az óra keretei között.
JA tanulásra fordított időt a tanulónak hatékonyan kell eltöltenie. J

Akár ez lehetne a jelmondatunk is, hiszen ennek érdekében az oktatási tananyagoknak sajátos szerkezetük van, de természetesen a hatékonyság kérdésében nagyon sok múlik a tanulón is. A tanulónak alá kell magát rendelnie a tananyag, illetve a tutor irányításának, az instrukciókat követve kell végighaladnia a tananyagon. Nagyon fontos, a beépített önellenőrző részek hiteles végrehajtása! Itt nem a jobb jegy elérése, hanem saját tudásunk lemérése a cél. A tanulónak tehát rendelkeznie kell egyfajta szabálykövető magatartással, és a hiteles és őszinte önellenőrzés elvégzésének képességével.
A “mobil technológiák”-nak számos módja van:

 

 • mobiltelefon
 • okostelefonok, mint például a Blackberry, iPhoneés a Google Android
 • PDA-k
 • netbookok / hordozható számítógépek
 • tábla PC-k
 • mp4 lejátszó
 • eBook olvasók, mint például az Amazon Kindleés a Sony eBook olvasó

 

 

Az effajta tanulás már annyira népszerű az utóbbi időben, hogy nő a mobil internet használata. Az okos telefonok használata könnyű hozzáférést biztosít a YouTube videókhoz, e-mail-ekhez és az interneten való böngészéshez. A mai egyetemi képzésekhez hozzátartozik a videók, e-mail folyamatos „nyomon követése”.
Legfontosabbak közé sorolható a mai diákok szemében a Facebook profil. A diákok egytől-egyig regisztráltak ezen a közösségi portálon, és nap, mint nap kapcsolatot tartanak itt ismerőseikkel, barátaikkal, tanáraikkal. Miközben ezt végzik a diákok, lehetőség van chat-elni. Facebook profil készíthető lenne a bürotika órának is, így ha valakinek netán valamilyen javaslata történne, rögtön kiírhatná az üzenőfalra. Fontosabb anyagokat is közzé lehetne tenni, illetve ha valaki hiányzik egy adott óráról, mert tegyük fel, haza kell utaznia, a buszról is követni tudná az óra folyamatát! A TVSZ feltöltésére is lenne itt lehetőség, illetve a HÖK, mint diákszervezet képviseltethetné magát, ha a diákoknak javaslatai, illetve észrevételei lennének. A zárthelyi dolgozat megírása így a közösségi portálon elvégezhető lenne az órán, mindenkinek a saját számítógépével, így nem lenne probléma az egyetem számítógép termében lévő számítógépek hiányával. És ami még a legfontosabb, így a konzultáció sem lehetne a diákok problémája többé. J Online katalógus-t hozhatnának így létre az oldalon.
Összefoglalva tehát, amíg a diákok Facebookon „játszanak” addig, az anyagot is tudnák közben tanulni. Hiszen köztudott… :

„Játszva tanul az ember”
 

Az On-the-move képzés lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy bárhol tanulhassanak: kávézókban, vonaton, múzeumban galériákban, repülőtéren, szálloda előterekben – a lista szinte végtelen. Az ilyen képzés esetén a mobil technológiák lehetnek formájában interaktív szakadék kitöltő típusú gyakorlatok, pl. egy teszt vagy vizsgálat. Egyes esetekben az információk megosztása szinte azonnali. Például egy tanár is használja a Bluetooth, hogy minden diáknak át tudja küldeni a saját mobiltelefonjára az anyagot. Ez az alkalmazás, szinte már az összes telefonon megtalálható, tehát az egyénnek nem szükséges drága telefont használnia.

 

 

 

 1. Hatások

 

 • Pozitív, mert……

 

 • Rugalmas: az órát rugalmasan igazíthatja a diák saját időbeosztásához, tanulhat akár hétvégén, kora reggel vagy késő este is, a tananyag 0-24 óráig elérhető. A tanulók eltérő fejlesztendő területeinek megfelelően a tanár akár egyénenként különböző feladatokat tud kijelölni az online tananyagban.
 • Izgalmas és érdekes: az otthoni tanulás is sokkal érdekesebb és motiválóbb, mint a hagyományos házi feladat megírása.
 • Interaktív: az otthoni munkáját könnyen és gyorsan tudja ellenőrizni, nem kell megvárnia míg a tanára kijavítja a házi feladatát, videók, játékok teszik még izgalmasabbá a tanulást.
 • Motiváló: a tanárral való személyes kontaktus segít fenntartani a tanulási motivációt, így az önálló tanulás is sokkal hatékonyabb.
 • Mérhető a fejlődés: pontosan látszik, ki milyen feladatokat milyen gyorsan és milyen eredménnyel oldott meg, hány órát töltött az online tanulási felületen.
 • Negatív, mert…..
 • Az oktatás nem eléggé motivált finanszírozási feltételek miatt
 • Hiányzó tárgyi, elektronikai felszerelések
 • Hiányzó felkészítés: az új típusú tanár-tanuló, illetve tanuló-tanuló viszonyban érvényesülő funkciók megváltozására sem az oktatók, sem a diákok nincsenek felkészítve
 • Téves információ: az elektronikus környezetet általában a személytelen, egyoldalú kommunikációval azonosítják, ami nem alkalmas a tanulók írásbeli kifejezőkészségének fejlesztésére, miközben a szóbeli készségek teljesen elsekélyesed(het)nek.

  A bürotika 1972 – ben: J                                       A bürotika óra  2020 – ban: J

  – kevés konzultáció                                               – mindig elérhető diákok, tanárok
  – kevés információ                                                – magas információáradat
  – könyvek                                                              – online tanulás
  – nagyobb fegyelem                                               – laza órák
  – írásvetítő                                                             – projektor
  – gyakorlati órák                                                    – elméleti órák                                            – szigorú tanár-diák kapcsolat                               – lazább tanár-diák kapcsolat