2014 - Az Esettanulmányi Verseny

Az Esettanulmányi Verseny

A versenyekről röviden:

A magyar felsőoktatásban az esettanulmányi versenyek rövid múltra tekintenek vissza. Az esettanulmány célja, hogy gyakorlati üzleti problémát mutasson be, a hallgatókat alternatívák kifejlesztésére, alternatívák közötti választásra ösztönözze. Az esettanulmányok feldolgozása során a hallgatók javaslatokat tesznek, érvelnek, problémákat oldanak meg, csakúgy, mint az üzleti életben. Feldolgozása két vagy több fős csapatokban történik. A csapatoknak törekedniük kell arra, hogy közösen dolgozzák ki javaslatukat, és egységes döntésre jussanak.

A verseny lebonyolítása:

 • Az esettanulmány feldolgozása során a versenyző csapatok prezentációt készítenek. A prezentáció nem az esettanulmány ismertetését, hanem az esettanulmányban felvetődő problémára adott megoldás kidolgozását jelenti.
 • A csapatok önálló megoldásokat dolgoznak ki, melyeket az előzetes elemzésekre, hipotézisekre alapoznak.
 • A prezentálás után a zsűri tesz fel kérdéseket, amelyekre a csapatoknak válaszolni kell, ezzel a megoldás kivitelezhetőségét, megfelelőségét ellenőrzik. A prezentációval kapcsolatos formai követelményeket a szabályzat tartalmazza.

Tímár László Esettanulmányi Megoldó Verseny:

A verseny a Pannon Egyetem egyik oktatójának állít emléket. Idén XIII. alkalommal került megrendezésre a verseny, ahol sok fiatal tehetség mérhette össze tudását.

A verseny résztvevői:

 • 18 diákcsapat (3 vendégcsapattal)
 • 30 zsűritag (3 blokkra felosztva)
 • egyetemi tanárok

 

 

A 30 zsűritag 3 csoportra vált szét, így 6-6 versenyző csapatot hallgattak meg csoportonként, ahol külön-külön kihirdették a győzteseket. A három nyertes csapat díjazása után az összes zsűritag előtt előadták prezentációjukat, s az itt legeredményesebben szereplő csapat képviselhette az egyetemet az Országos Esettanulmányi Versenyen.

Az egyetemi tanárok a hallgatók részére bizonyos engedményeket adnak tantárgyaikból, amennyiben részt vesznek a versenyen. (Pl.: plusz pontok beszámítása a vizsgán)

Meghívás módja:

Zsűritagok:

 • postai/ elektronikus úton történő meghívása hivatalos levél formájában, különböző vállalatoknak és az eddigi támogatóknak
 • szponzorálási lehetőség felajánlása

 

Diákok:

 • elsősorban e-mail küldése körlevél formájában a versenyfelhívásról, (az üzenet tartalmazza a helyszínt, a pontos időpontot, a díjazást, a verseny célját)
 • tanárok bevonása a toborzásba,
 • plakátok kihelyezése

 

Tanárok:

 • személyes felkérés a verseny lebonyolítására
 • körlevél küldése az összes egyetemi tanárnak
 • tantárgyi engedmények felajánlása

Meghívás menete:

A meghívás első lépése a zsűritagok toborzása, szponzorok elnyerése. Ha már kialakult egy biztos támogatói kör, akkor a tanárok felkeresése, bevonása következik.  Miután az egyetemi oktatók felajánlották segítségüket a verseny lebonyolításához, elkezdhetjük hirdetni a versenyt az egyetemen.

Meghívó a zsűritagok felé:

Mindenképpen hivatalos levél formájában kell értesíteni a vállalatokat, hogy egy általuk megbízott személy jelenjen meg képviseletükben a versenyen. Amennyiben postai úton hívjuk meg a zsűritagokat, a levélnek tartalmaznia kell egy válaszborítékot is.

A meghívónak tartalmaznia kell:

 • meghívó nevét és hivatali rangját
 • a meghívás tényét
 • a címzett nevét
 • meghívás alkalmát, indítékát
 • rendezvény jellegét
 • meghívás helyét és időpontját (időtartamát)
 • a részvétel visszajelzését
 • egyéb hasznos információt

 

 

Kiss Anna                                                                                          Kovács Gábor

marketing referens                                                                            egyetemi docens

Example Kft.                                                                                     Pannon Egyetem

Veszprém, Jutasi út 1.                                                                       Veszprém, Egyetem út 10.

8200                                                                                                  8200

 

Tárgy: Meghívó a XIII. Tímár László Esettanulmányi Emlékverseny és Esettanulmányi Megoldó Versenyre

 

Tisztelt Kiss Anna!

A Pannon Egyetem docense meghívja Önt, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara által szervezett XIII. Tímár László Esettanulmányi Emlékverseny és Esettanulmányi Megoldó Versenyére 2014. február 22-24-i dátummal, mely az egyetem B épületében kerül megrendezésre. Részvételére feltétlenül számítunk, zsűritagként és a vállalat képviselőjeként egyaránt. Bármilyen kérdése merülne fel az eseménnyel kapcsolatban, kérem jelezzen nekem.

Várom mielőbbi visszajelzését!

Tisztelettel:    Kovács Gábor

egyetemi docens

+36203765945

gabor.kovacs@gmail.com

Kelt.: Veszprém, 2014.január 03.

 

A dolgozatot készítette:

 

Név:                                                                           Neptun kód:

Balogh Bettina
Jobbik Petra
Kovács Eszter
Krausz Blanka
Pelsőczy Norbert
Tajti Dóra

 

Ellenőrző kérdések:

1. Mi is az esettanulmányi verseny?
2. Hogyan történik a résztvevők toborzása?
3. Meghívónak mit kell tartalmaznia?

Forrásaink:

http://www.evk.hu/oev/?page_id=9
http://iveszprem.hu/tartalom/xiii-timar-laszlo-tanulmanyi-emlekverseny-es-esettanulmanyi-megoldo-verseny
www.protokolloktatas.hu/Images/Meghivasokmeghivok.ppsx