Potenciális versenyző csapatok felkutatása, felkérése, meghívása az esettanulmány versenyre

Mikor, milyen kommunikáció történik feléjük?

Ahogy a cím is mutatja, az általunk választott téma a potenciális versenyző csapatok felkutatása, felkérése, meghívása egy esettanulmány versenyre, illetve a feléjük történő kommunikáció bemutatása. Csoportmunkánk tökéletes megértéséhez szükségesnek találtuk az esettanulmány, mint fogalom bemutatását. Egy közösségi folyamat, akció vagy rendezvény rendszerezett leírása, dokumentálása és elemezése. Segíti, hogy kívülről lássuk az eseményeket és általa meg tudjuk ítélni a beavatkozás tényleges következményét. Először „Grounded Theory” néven Barney Glaser és Anslen Strauss mutatták be 1967-ben, melynek népszerűsége csupán az elmúlt évtizedben nőtt meg. Azóta kiemelkedő szerepet tölt be az oktatás területén. Esettanulmány készítését azok számára ajánlott, akiknek szükséges elmagyarázniuk termékük illetve szolgáltatásuk felépítését (pl. egy új termék vagy szolgáltatás bevezetésekor illetve egy új vállalat megalakulásakor), és hogy milyen problémákra kínál megoldást. Az esettanulmányok az elmélet helyett gyakorlati problémákra koncentrálnak, a passzivitás helyett aktivitásra késztetnek, elősegítik a kommunikációs, analitikus és problémamegoldó képességek fejlesztését. A megfelelő elméletet alkalmazva adnak megoldást a végeredmény korlátai között.

A Tímár László Tanulmányi Emlékversenyt és Esettanulmányi Megoldó Versenyt szeretnénk népszerűsíteni és még több versenyző csapatot felvonultatni és így öregbíteni a verseny hírnevét. 2001 tavaszán rendezték meg első alkalommal, kezdetben 2-3 csapat és néhány oktató közreműködésével. Az évek során a verseny rendkívüli fejlődésen ment át, a csapatok száma folyamatosan nőtt. Más karokról, egyetemekről, sőt a határon túlról is érkeztek résztvevők. 2014. februárjában összesen 18 csapat méri össze erejét, ebből 15 csapat a Pannon Egyetem hallgatóiból állt össze, de érkeztek Budapestről, Miskolcról, és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemről is versenyzők. 2015-ben 15 csapat vett részt, melyből 12 a Pannon Egyetemről nevezett be, és érkeztek ég Győrből, Miskolcból és Révkomáromból is.

A versenyen a 4 főből álló csapatoknak egy esettanulmányt kell feldolgozniuk és a végén előadniuk, amely egy magyar vonatkozású, vállalati döntéshozatali problémát vet fel: a tanulmányban szereplő vállalat stratégiai döntési helyzet – jelentős összegű befektetési vagy üzletviteli, piaci, döntés előtt áll, s a hallgatóknak a probléma hatékony megoldására kell javaslatot tenniük. A tét jelentős, ugyan is a résztvevők közel 2 millió Forint értékű díjazásban részesülnek, különböző utalványok és pénzjutalom formájában, s az első helyezett csapat képviseli a Pannon Egyetemet az országos esettanulmányi versenyen. Továbbá a zsűriben sokféle vállalat képviselője jelen van, így nem ritka hogy a versenyt gyakran névjegykártyákkal vagy állásajánlattal záró csapatok is vannak.

A potenciális versenyző csapatok felkutatásához és felkéréséhez megfelelő kommunikációs csatornák kellenek, amelyen keresztül értesülhetnek a versenyfelhívásról, az indulás feltételeiről és teendőiről, jelentkezési határidőről, időpontról, helyszínről és egy további forrásról, amin keresztül további információkat is kaphatnak.

Ahhoz, hogy sikeresen népszerűsítsük, elsőként el kell döntenünk, hogy mit és hogyan akarunk reklámozni, azaz hogyan hívjuk fel a célközönség figyelmét. Mivel a vetélkedőt tavasszal rendezik, ezért ennek hirdetését már az őszi félévben célszerű elkezdeni. Elsősorban a gazdálkodás és menedzsment alapszakosokra és vezetés és szervezés mesterszakosokra gondoltunk (természetesen lehetne más szakon is), mivel elsődlegesen ők a célpontok. A vállalati
esettanulmányok órán már csapatok formálódnak, akik közül a legjobbakat fel lehetne kérni, hogy az órai csapatukkal vagy egy újat létrehozva benevezzenek a megmérettetésre. Mivel ezen az órán konkrétan esettanulmányokat dolgoznak fel egész félévben, így aki megfelelő szaktudásra tett szert és/vagy szeretné kipróbálni magát élesben is, neki lehetne ajánlani ezt a lehetőséget, mert előfordulhat, hogy nem hallott még róla. Ha a tanár az órán említi ezt meg, az sokkal személyesebb hangvételű, jobban felkelti az érdeklődést és eléri azokat, akik ténylegesen szereplők lennének egy ilyen eseményen.

Továbbá lehetne a hagyományos reklámozási technikákkal alkalmazni, mint például kiplakátozni a legfeltűnőbb és a célközönség által leggyakrabban látogatott helyeket. Az elhelyezett plakátok megfelelhetnének a színek személyiségre gyakorolt hatásuk szerint. A plakát széle lehetne narancssárga, mert ezt rögzíti leggyorsabban a szem, erre nézünk oda először, a háttér lehetne fehér, a betűk pedig feketével írottak, mivel ez a tudatosság, erő kifejezője. A plakátokat elhelyeznénk a könyvtárnál, a B épületben, I épületben és kitüntetett helye lenne az A épületben. Ahogyan a hallgatók mennek le az alagsorba órára, vagy a büfébe, úgy pont szembe van velük a hirdetőtábla, és ott is pont ahogyan ráfordulnak pontosan a tábla jobb szélén a közepétől egy kicsit feljebb lenne elhelyezve. Ez biztosítaná, hogy ha sétálnak le a lépcsőn, akkor azonnal szembe találnák magukat az esettanulmányi verseny plakátjával és a színhatások miatt azonnal fel is keltené az érdeklődésüket, megnéznék és a további információkért, ha szükségük van rá, ellátogathatnának a hivatalos oldalára az eseménynek.

Mivel napjainkban egyre nagyobb teret kapnak az online megoldások és az emberek sokkal inkább részesítik előnyben az interneten keresztüli kapcsolattartás, mint a tényleges fizikai találkozást, ezért a weben keresztüli felhívás is egy hatásos forma a figyelemfelkeltésre. A hivatalos oldalon tájékoztatást kaphatnának a versennyel kapcsolatban, korábbi esettanulmányi feladatokkal megismerkedhetnének. Még egy lehetőség, hogy e-mailt küldhetünk a Neptunba, – mely, mivel egy fontos aspektusa az egyetemi életnek, a diákok hamar értesítést kapnak üzenetünkről. Ezt célszerű a vizsgaidőszak után, de még a szorgalmi időszak előtt elküldeni, így a regisztrációs hét előtti hétvégén lehetne róla tájékoztatást küldeni, mert a regisztrációs héten van a végleges tárgyjelentkezés, és ha valaki belép a Neptunba akkor rögtön a beérkezett üzeneteket látja meg legelőször, így rögtön megnéznék még azon a héten az üzeneteket. Nagyon jó technika, mert minden hallgatóhoz eljut, viszont a fogadó személyen múlik hogy mennyire érdekli és mennyi időt fordít az elolvasására, vagy csak rögtön kitörli. Ezt a lehetőséget viszont nem szabad kihagyni, mert ha csak egy embert fogtunk meg vele akkor is nyertünk, mert elújságolhatja az ismerőseinek így egy word of mouth terjesztése lenne az információnak. A Pannon Egyetemen a hallgatók még mindig előnyben részesítik a Facebookot a többi közösségi oldalnál így ezt az oldal is ki lehetne használni, mivel a legtöbb fiatal rendelkezik már egy felhasználóval, így könnyen eltudjuk érni a célközönséget. Létrehozhatunk egy eseményt, melybe az érintett személyeket meghívhatjuk így értesítve őket a versenyről, vagy akár üzenetet is küldhetünk nekik a chat-ablakon keresztül, melyre a tanulók azonnal reagálhatnak is. Nagy előny számunkra, hogy a beszélgetésbe képeket, fájlokat és
dokumentumokat is feltölthetünk az adott témával kapcsolatban, ezáltal időt spórolva magunknak. Továbbá minden szaknak van egy zárt csoportba ahol a szakkal kapcsolatos információk és kérdések/kérések vannak. A szakképviselőkkel együttműködve lehetne minden Gazdaságtudományi Karhoz kötődő szak csoportjában hirdetni, de itt nem csak a gazdálkodás és menedzsment szakosokra vagy a vezetés és szervezés szakosokra gondoltunk, de lehetne a gazdaságinformatikus alapszakon, is kitenni hirdetést. Egyéb weben keresztüli megoldást is alkalmazhatunk a Gmail, Citromail és Freemail, ha csak a legismertebbeket említjük, mely gyors és egyszerű, viszont hátárnya, hogy a kommunikációs lehetőség nem valósidejű, így időbeli elcsúszásokat okozhat, – ezen belül a levelezőlistákon keresztül lehetne felhívni a figyelmet.

A papír alapú sajtót is igénybe lehetne venni. Észrevételünk alapján több kollégiumban és a Gazdaságtudományi Kar bejáratánál is fellelhető a Metropol ingyenesen elérhető újság, ami széles körben ismert az egyetem tanulói között; így a verseny reklámozását újságokban is folytathatjuk. A félév kezdetén érdemes ennek megvalósítása, mivel ilyenkor a legmagasabb az óralátogatások száma, azaz az újságot is többen választják, mint az órák közötti szünetekben való elfoglaltság. A nagy számok törvénye alapján több ember megy az órákra, többen vesznek az újságból, többen látják meg a plakát újságméretű mását és értesülnek az eseményekről, mindenképpen a keddi, szerdai és csütörtöki napokon kellene szerepelni benne, mert átlagosan itt van a legtöbb óra, és aki elfelejtett kedden Metropolt olvasni, ő bepótolhatja szerdán vagy csütörtökön.

A figyelem felkeltés fontos része az ösztönzés. Nagy motivációt jelente, ha bizonyos tantárgyakból plusz pontokhoz vagy megajánlott jegyekhez jutnának a diákok a versenyen való részvételért. A tantárgyak listáját a legfontosabb helyeken: a verseny hivatalos oldalán, a Pannon Egyetem oldalán, és a Facebookon a verseny oldalán illetve a létrehozott eseményen. A listát már az őszi félévben közzé lehetne tenni, az előzetes tárgyfelvétel előtt hogy már ezzel a lehetőséggel is számolhassanak a diákok. Minket is motivált volna, ha előbb tudjuk mikor lesz a verseny ideje, és melyik tantárgynál lehet jobb lehet elérni plusz pontokkal vagy teljesíteni megajánlott ötössel. Ha ezt a lehetőséget már a tárgyfelvételnél ismerjük, akkor úgy vennénk fel a tárgyakat, hogy szeretnénk minél jobb eredményt elérni a versenyen, így akár nagyon szoros eredmények lehetnek a több zsűris fellépésnél, hogy ki kapja meg a megajánlott jegyeket. A tanulmányi ösztöndíj számításánál lehetne korrigálni. Ha valaki kijutna az országos döntőbe, az nagyobb felkészülést is igényelhet, ami komoly tanulmányi teljesítmény. Ezért mi egy 0,2 – 0,4 értéket hozzáadnánk az ösztöndíj indexhez, így ha nem tudnák a csapattagok elérni az ösztöndíj alsó határát vagy az előző félévben nem sikerült elérni az öt egészes átlagot, és nem kapnák meg a maximális ösztöndíjat, akkor ezzel sikerülne nekik. Illetve a különböző ösztöndíjakhoz való jutás is felkeltené több ember figyelmét is, bele tartozna más ösztöndíj, például az Erasmus, Fullbright vagy külföldi szakmai illetve tanulmányút elbírálásába.

Az eddigi e-mailre küldött értékelő lapok kitöltése remek a további fejlesztési lehetőségek feltérképezésére. Mi szeretnénk ezt azzal kibővíteni, pontosan honnan értesültek a versenyről és mi motiválta őket, hogy benevezzenek. A célzott és általános hirdetésekkel a megfelelő mennyiségű és minőségű csapat biztosítható a XV. Tímár László Esettanulmányi versenyre, amely az eddigieknél is nagyobb versenyt és kihívást és nyereményeket jelentene a csapatoknak, így az Országos Esettanulmányi Versenyre egy nagyon erős csapat kerülhet ki a Pannon Egyetem képviseletére.

Csoportmunkákkal egy esettanulmány felépítését kívántuk bemutatni, külön hangsúlyt fektetve a célközönség felé folytatott kommunikációra. Hasznossága megmutatkozik több helyen is; segíti összegezni a gondolatainkat, általa a bonyolultabb eseményeket, feladatokat is könnyebben átláthatunk. Munkák során számos kommunikációs lehetőséget is megemlítettünk, megmutatva hátrányukat és előnyeiket. Rávilágítottak a tényre, miszerint a mai világban a webes formátumban történő reklámozás a leghatásosabb, és mellyel a legtöbb embert el tudunk érni. Kitértünk az ösztönzés fontosságára, ugyanakkor egyéb olyan részletekre, melyek pozitív hatást válhatnak ki a célözönségből a reklámozni kívánt termékünk, szolgáltatásunk, versenyünk (stb.) felé. Lényegében egy tervet vetít elénk, melynek megvalósítása már csak tőlünk és az adott körülményektől függ.

Kérdések:

1. Mi az esettanulmány fogalma?
Egy közösségi folyamat, akció vagy rendezvény rendszerezett leírása, dokumentálása és elemezése.
Segíti, hogy kívülről lássuk az eseményeket és általa meg tudjuk ítélni a beavatkozás tényleges következményét.
2. Milyen hirdetési formákkal találkozhattak a csapattagok? (soroljon fel legalább 3‐mat!)
Plakát, Neptun üzenet, valamilyen órán hallottak róla, a hivatalos oldal, word of mouth terjedéssel
(szájról‐ szájra), Facebook, újság
3. Milyen eszközöket használtunk a hirdetésben, amelyekkel ösztönöztük a csapatokat a nevezésre?
nyeremények felsorolása, a plakát színei, megajánlott jegy lehetősége, tanulmányi átlag javítása,
ösztöndíji helyezésjavulás?