Környezetvédelem: e-szemét (2003)

EU, informatika, internet — kérdések és válaszok I.

Kérdés: Milyen kötelező EU-szabályozás vonatkozik jelenleg az elektronikai hulladékokra (WEEE), illetve mikor fog életbe lépni az új szabályozás? Magyarország fog e kapni átmeneti időt? Milyen szabályozás van életben jelenleg Magyarországon?

Válasz:

Az elektronikai termékek hulladékára jelenleg a veszélyes hulladékokra vonatkozó általános szabályok az irányadóak. A csatlakozást követően az elektronikai termékekre a 2002/95 és a 2002/96 irányelvek vonatkoznak.

A 2002/95 irányelv az elektronikai és elektromos készülékekben alkalmazható veszélyes anyagok korlátozásáról szól. Az irányelv intézkedéseit 2004. augusztus 13. előtt kell honosítania hazánknak. 2006. július 1-jétől pedig a piacra kerülő új elektronikai és elektromos készülékek nem tartalmazhatnak ólmot, higanyt, kadmiumot, 6 vegyértékű krómot, PBB-t és PBDE-t.

A 2002/96 irányelv az elektronikai és elektromos hulladékokra vonatkozik. Ezt az irányelvet 2004. augusztus 13-ig kell harmonizálni. Ennek során Magyarországon olyan intézkedéseket kell hozni, melyek biztosítják, hogy az elektronikai és elektromos készülékek szelekció nélküli ártalmatlanítását, illetve elégetését minimalizálják.

  1. augusztus 13-ig biztosítani kell, hogy olyan begyűjtő helyek létesüljenek, melyek ingyenesen visszaveszik az elektronikai és elektromos hulladékokat a lakosságtól. Ennek finanszírozása az elektronikai és elektromos készülékek gyártóit, illetve a gyártási folyamatban résztvevőket terheli. 2006. december 31-ig biztosítani kell, hogy a háztartásokból szelektíven gyűjtött elektronikai és elektromos hulladékok mennyisége minimálisan 4 kg/fő legyen.

Az elektronikai és elektromos hulladékokra vonatkozó hasznosítási arányok 2006. december 31-ig: a minimális hasznosítási arány a hulladékok súlyának 80%-a kell legyen. Ebből az alkatrészek újrabeépítési aránya (anyagában történő újrahasznosítás) 75%.

Mindkét irányelv teljesítésének fokát 2008-ban ellenőrzi az Európai Unió.

Régi készülékek és a 2005 előtt gyártott történelmi hulladékok esetében a hulladék kezelésére az újonnan keletkező hulladékoknak kialakított rendszer keretében az összes gyártónak együtt, megosztásos alapon (piaci részesedésük arányában) viselik a költségeket.