Üzletmentés tartalékos adatokkal (2013)

Mélyreható átalakulás indult az új keletű informatikai környezetek, alkalmazások és munkahelyi infrastruktúrák megjelenésével a sokak által unalmasnak, szükséges rossznak tartott adatmentés területén. Izgalmas feladatokat ígér az is, hogy szakértők szerint a mentésnek a jövőben a merőben eltérő igényeket kiszolgáló archiválással is szorosan össze kell forrnia.

Napjainkban egyre inkább az üzlet informatikai értelemben vett általános ellenálló képességének erősítéséről beszélünk – az adatok mentése csupán a kiindulópont, ahogyan a technológia fejlődik, a korábban külön kezelt területek közötti határok elmosódnak, és haladunk a folyamatos működés mind magasabb szolgáltatási szintjei felé.

Jól tükrözi a változást a Gartner júniusban közzétett mágikus négyzete (Magic Quadrant for Enterprise Backup/Recovery Software 2013) is. Jóllehet, a terület gyökerei a szalagos tárolókhoz nyúlnak vissza, idén első ízben olyan szállítók is az elemzett cégek mezőnyében maradhattak, amelyek egyáltalán nem kínálnak szalagos mentéshez eszközöket. Ugyanakkor kihullottak a rostán azok a piaci szereplők, amelyek a heterogén környezetek támogatása helyett szállító- vagy technológiaspecifikus mentést ajánlanak.

Indokolttá teszi a szelektálást a szállítók nagy száma is, azonban a Gartner kiemeli, hogy a nagyvállalati mentési megoldások fejlődésük újabb szakaszába léptek, a szállítók új termékeket, szolgáltatásokat és technológiákat kínálnak nemcsak az adatok, hanem az asztali és mobil számítógépeken, a fizikai és a virtuális szervereken kezelt fájlok, alkalmazás- és rendszerképek (snapshotok) mentéséhez és visszaállításához is. A szalagra vagy lemezre történő mentés mellett a megoldások újabb eszközöket és funkciókat vonultatnak fel többek között a felhőalapú mentéshez, az adatok tömörítéséhez és deduplikálásához, a pillanatfelvételek készítéséhez és kezeléséhez, a heterogén környezetek replikálásához, a folyamatos adatvédelemhez (CDP) és a virtuális szalagkönyvtárak (VTL) támogatásához.

Domináns szállítók
Számos vállalat korszerűsíti mentési infrastruktúráját és folyamatait az új adattípusok és a mind nagyobb adatmennyiség hatékonyabb kezelése, a mentési és visszaállítási idők javítása érdekében. A lemezalapú megoldások – a közvetlenül lemezre történő mentést is beleértve –, a szervervirtualizáció mentési funkciói és a deduplikációs technológiák egyaránt a keresett képességek közé tartoznak, mutatott rá piaci áttekintésében a Gartner. Mind több üzletkritikus alkalmazást virtualizálnak a vállalatok, így a VMware, a Microsoft Hyper-V és a Citrix XenServer backup-szolgáltatásait szintén széles körben alapkövetelménynek tekintik. A piacelemző szerint mind több vállalat mérlegeli a felhőalapú adatmentés és visszaállítás lehetőségét is – különösen az asztali és a mobil számítógépek, valamint a távoli telephelyek esetében. A felhőalapú mentési megoldások gondolata azon vállalatokat is foglalkoztatja, amelyek szalagos tárolók nélkül kívánják kialakítani mentési környezetüket. Mindebből kitűnik, hogy a mentés és visszaállítás egyre szélesebb területet fed, amely a távoli telephelyek, fiókirodák mellett ma már az asztali környezetre és különösen a mobil eszközökre, pl. a vezetők táblagépeire is kiterjed.

Az elmúlt pár évben új funkciókat – például replikációt, pillanatfelvétel-készítést fizikai és virtuális rendszerekről, lemezalapú backup-megoldásokat és deduplikációs készülékeket, appliance-okat – kínáló adatvédelmi megoldások jelentek meg, választékuk egyre bővül. A piacelemző tapasztalatai szerint már az első beruházások is megvalósultak, amelyek során a vállalatok az említett technológiák némelyikével kiegészítették – vagy esetenként kiváltották – meglévő backup-alkalmazásaikat.

Idei mágikus négyzetében a Gartner négy szállítót – CommVault, Symantec, EMC, IBM – nevez meg vezetőként a nagyvállalati mentési megoldások piacán. Babérjaikra a HP tör kihívóként, a NetApp termékfejlesztési jövőképével tűnik ki, míg a CA és a Dell réspiacokon van jelen megoldásaival.

A nagyvállalati elosztott rendszerek mentésére és visszaállítására szolgáló szoftverek piaca a Gartner szerint 2012-ben 4,4 milliárd dollárt tett ki. Ez 2017-re várhatóan 6,8 milliárd dollárra fog nőni, ami az ötéves időszakban átlagosan évi 9 százalékos növekedést jelenthet. A tavalyi év adatai alapján a Symantec 31,6 százalékos részesedésével uralja a piacot, bár fölénye az utóbbi években fokozatosan csökken – 2012-ben a cég bevételeinek növekedése az 1 százalékot sem érte el, ami gyakorlatilag stagnálást jelent. A dobogó másik két helyét holtversenyben az EMC és az IBM foglalja el 17,3 és 17,2 százalékos piaci részesedéssel. A Gartner kiemeli, hogy az EMC bevételeit ezen a téren a 2007-ben felvásárolt Berkeley Data Systems által fejlesztett Mozy adatmentő szolgáltatás is erősíti, nélküle az IBM lenne a második a szállítói rangsorban. A három dobogós cég együttesen a piac kétharmadát, 66,1 százalékát mondhatja magáénak.
Egyenként 8 százaléknál kisebb piaci részesedéssel bír a mágikus négyzet többi szereplője. Közülük a CommVault és a HP bevételei nőttek a leginkább az elmúlt évben, de a CA kivételével a cégek mindegyike növelte részesedését ebben a csoportban.

Öt trend fog megjelenni, illetve felerősödni a nagyvállalati adatmentési és -visszaállítási megoldások piacán a következő években a Gartner szerint. Bár a vállalatok egységes, átfogó megoldást szeretnének, a szükségtől vezérelve valójában egyre több, különböző adatmentő eszközt és technológiát fognak használni. Nemcsak szélesítik backup-alkalmazásaik körét, hanem gyakrabban fognak váltani is közöttük. Miközben igyekeznek minél inkább csökkenteni a mentett adatok megtartási idejét, a felhasználók új technológiák, akár új piaci szereplőktől származó megoldások bevezetésével modernizálni fogják backup-környezetüket.

.”>uzletmentes-tartalekos-adatokkal_screenshot_20130822114802_2_nfh.jpg
Nagyításhoz kattintson a képre.

A mentés és archiválás szigetei
Évek óta foglalkoztatja a vállalatokat, hogy mentési folyamataikat – mind időigény, mind költség szempontjából – miként tehetnék hatékonyabbá. Erőfeszítéseik nem maradtak eredmény nélkül, azonban az egyre szűkebbnek bizonyuló mentési ablakok változatlanul problémát jelentenek számukra. A szállítók az archiválást mint a probléma lehetséges megoldását is pozícionálják – az archivált adatokat a vállalat ugyanis eltávolítja az elsődleges tárolókról, így azok a mentési folyamatból is kikerülnek, azaz a backup rövidebb idő alatt lefuthat. Hasonló módon a régebbi mentések eltávolítása, archiválással történő kiváltása a visszaállítást is leegyszerűsítheti és javíthatja a teljesítményt – fejti ki a Gartner korábban közzétett elemzésében (Does Integrated Backup and Archiving Make Sense?), amelyben a két terület egyesítése mellett és ellen szóló érveket sorakoztatja fel.
Kiegészíti egymást a mentés és az archiválás – legalábbis elméletileg. A piacelemző ugyanis a gyakorlatban azt tapasztalja, hogy ezeket a technológiákat a vállalatok többsége továbbra is elkülönülten, IT-silókban vezeti be. Az adattárolásért és mentésért felelős rendszergazdák az adatok védelméért felelnek, és az archiválást olyasminek tekintik, amivel az ügyvédeknek, az üzleti vezetőknek kell foglalkozniuk. Az alkalmazásokért és az archívumokért felelős rendszergazdák ugyan tisztában vannak azzal, hogy az adatmegőrzést szolgáló szabályoknak és folyamatoknak a backupra is ki kell terjedniük – elvégre mentett adatokkal dolgoznak –, ennek ellenére jellemzően nem keresik a szorosabb együttműködést az adatvédelemért felelős kollégákkal. A különböző szerepkörökben dolgozó rendszergazdák, az eltérő feladatokra kínált technológiák és megoldások, az egymástól függetlenül előkészített beszerzések mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatokat és információkat életciklusukon keresztül felaprózott, egymástól elszigetelt rendszerekben kezelik a vállalatok.

Egymást kiegészítő, az adatok megőrzésére, elérésére, visszaállítására és felkutatására egyaránt kiterjedő mentési és archiválási megoldások és szabályok bevezetésével a szervezetek erősíthetik az adataik felett gyakorolt felügyeletet, mutat rá a Gartner. Az adatok megőrzésére vonatkozó, egyszerű szabály például a mentett adatok megőrzési idejét 90 napban határozhatja meg, míg az ennél régebbi adatokat archívumként kezelheti, melynek megőrzési ideje évekre nyúlhat. Az adatelérés szabályozása hasonló módon például kétórás visszaállítási időt (RTO-t) köthet ki a mentett adatokra nézve, míg az archivált levelek esetében egy évre visszamenőleg azonnali, transzparens hozzáférést határozhat meg. A piacelemző szerint azok a szervezetek, amelyek mérlegelik az ehhez hasonló, árnyalt szabályozásban rejlő lehetőségeket, lényegesen csökkenthetik az adatok kezelésével járó költségeket és kockázatokat.

A mentés és archiválás holisztikus megközelítéséből származó, kézenfekvő előnyök ellenére a szervezetek többsége ma még komoly nehézségekbe ütközik, amikor a két terület egységes kezelésével próbálkozik. Ennek egyik oka, hogy az adatmentésért, illetve archiválásért felelős rendszergazdák hagyomány szerint nem ugyanazt a nyelvet beszélik, de a jelenleg rendelkezésre álló eszközök és technológiák többsége is vagy az egyik, vagy a másik területet fedi. A Gartner ritkán találkozik olyan, az archiválás iránt érdeklődő vállalattal, amelyet például a deduplikációs arány, a virtuális gépek támogatása, vagy a mentés korszerűsítése is foglalkoztatna. Szabályt erősítő kivételnek számít az a mentésért felelős rendszergazda is, aki érdeklődést mutat a megőrzésre szánt adatok kontextuális elemzése, az archívum mobil eszközökről történő, transzparens elérésének lehetővé tétele, vagy az összetett keresés kérdése iránt.

Érezhetően távol vagyunk még attól, hogy a mentés és az archiválás holisztikus megközelítését széles körben elterjedt gyakorlatnak nevezhetnénk, a trend azonban a következő években erősebbé válhat. A Gartner arra számít, hogy 2015-re a vállalatok 15 százaléka legalábbis kísérletet fog tenni a mentési és archiválási szabályok és folyamatok összevonására. A szám nem nagy, de más megvilágításba kerül, ha figyelembe vesszük, hogy ez az arány tavaly még mindössze 5 százalék volt. A piacelemző ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy az ezirányú projektek előkészítésekor mindenképp fel kell mérni az adott szervezet felkészültségét – nehogy a változás akarása miatt a mentés és az archiválás összevonása végül többe kerüljön, mint további, elkülönült kezelésük.

Snapshot és replikáció

A nagyvállalati adatmentő és –visszaállító szoftverek piacát elemezve a Gartner néhány további előrejelzést is megfogalmazott, amely segítheti a mentési környezet fejlesztésével kapcsolatos tervezést:
– 2015-ig a disk-to-disk-to-tape (D2D2T) típusú mentés uralkodó stratégia marad a nagyvállalatok körében,
– 2016 végén a nagyvállalatok 40 százaléka már nem fog szalagos meghajtókat alkalmazni a napi szinten használt adatok visszaállítására – ez az arány tavaly még 20 százalék volt,
– 2012 és 2016 között a szervezetek harmada backup-szállítót fog váltani a megoldások költsége, összetettsége és/vagy funkcionalitása miatt,
– 2016-ra a nagyvállalatok 20 százaléka meg fog válni a hagyományos mentő és visszaállító megoldásoktól, hogy teljes egészében olyanokra térjen át, amelyek pl. snapshot- és replikációs technológiákat alkalmaznak – ez az arány tavaly még 7 százalékot tett ki.

 

Mentés másként
A nagyvállalati adatmentő és -visszaállító megoldások piacáról kiadott, legfrissebb elemzésében (The Forrester Wave: Enterprise Backup And Recovery Software, Q2 2013) a Forrester Research szintén a terület átalakulására hívta fel a figyelmet:

– A hagyományos mentési és visszaállítási gyakorlatból adódó problémákkal küszködve a vállalatok változást szeretnének.
Átalakuláson megy keresztül a nagyvállalati adatmentő és –visszaállító szoftverek piaca. Mind több infrastruktúráért és üzemeltetésért felelős informatikai szakember érzi úgy, hogy az adatmentés hagyományos módszereivel egyre kevésbé tud eleget tenni az üzlet elvárásainak. A vállalatok kezdenek belefáradni a túl szűknek bizonyuló mentési ablakok, a lassú vagy sikertelen visszaállítások okozta problémák elhárításába, ezért meglévő backup-szoftvereiknél hatékonyabb eszközöket keresnek.

– A backup ma már többet jelent az egyszerű adatmentésnél, az üzlet ellenálló képességét hivatott erősíteni.
A nagyvállalati adatmentő és -visszaállító szoftvercsomagok továbbfejlődnek, és túlnövik hagyományos funkcionalitásuk kereteit. A szállítók olyan automatizációs, replikációs és más képességekkel vértezik fel megoldásaikat, amelyek az üzletmenet folytonosságának fenntartásához szükségesek. Ezekkel a szoftverekkel a vállalatok az eddigieknél sokrétűbben erősíthetik üzleti-technológiai ellenálló képességüket.

– A felhő, a folytonosság és az alkalmazásintegráció megkülönböztető erővel bír.
Szalagos tárolókról lemezes rendszerekre, majd felhőalapú megoldásokra váltva, a puszta adat-visszaállítás helyett az üzlet ellenálló képességének erősítésére összpontosítva a vállalatok az adatmentő szoftvercsomagok új nemzedékét keresik. A szállítók és megoldásaik versenyében megkülönböztető erővel bírnak az olyan képességek, mint a különböző alkalmazások és hypervisorok fejlett támogatása, a mentésre használt tárolók integrálása, és az üzletmenet folytonosságát szolgáló funkciók.