Mi az az e-Etikett?

A Magyar Telekom és lakossági márkái, a T-Home és a T-Mobile egy újfajta kezdeményezést indítottak „e-Etikett” címmel, amelynek keretében – Magyarországon most először – a modern kommunikációs platformok használatára vonatkozóan kialakításra került egy digitális ajánlásgyűjtemény, azaz e-Etikett.

Az e-Etikett szükségességének indoka, hogy a kommunikációs eszközök és formák változása új viselkedési normákkal is jár. De nem gondolkodunk egyformán, a helyzeteket különbözőképpen értelmezzük, ebből adódóan sok a bizonytalanság. E bizonytalanság megszüntetésére, a közös platform kialakítására született meg az e-Etikett, mely szinte minden, korunkban használt kommunikációs eszköz és forma, a telefon, az elektronikus levél, a szöveges üzenet, a social media, a videokonferencia vagy a blogok, chat, stb. használatával kapcsolatban kínál eligazítást.

Honnan indult a kezdeményezés?

A Deutsche Telekom ötletgyártó és kutató csapatától eredt a kezdeményezés, amelynek keretében Németországban már korábban megszületett a digitális „eEtiquette”. Az ötletgazdák nagy hangsúlyt fektettek a hitelességre: a 101 ajánlásból álló nemzetközi viselkedési kódex széles körű egyeztetés, nemzetközi műhelymunka eredményeképpen jött létre – fogyasztók, kommunikációs szakértők, egyetemi tanárok, hallgatók, gyerekek és tinédzserek, valamint 12 ország „digitális írástudói” bevonásával, illetve aktív részvételével. A nemzetközi „eEtiquette” mind tartalmában, mind megjelenési formájában igyekszik ötvözni a tradicionális értékeket a modern kor vívmányaival. A javaslatok nem csak humorosak, de gondolatébresztő, állásfoglalásra, adott esetben vitára késztető formában kerültek megfogalmazásra azzal a nem titkolt szándékkal, hogy társadalmi párbeszédet gerjesszenek.

A honlap