Elektronikus ügyintézés (2003)

A hazai internetes társadalom körében mostanában kezd divatba jönni az elektronikus ügyintézés.

Bár csak nehézkesen bővül a szolgáltatások köre és az első titánok is csak óvatosan próbálgatják a netre „kötött” számítógép adta kényelmes ügyintézést, nem kell csodálkoznunk, hiszen a közigazgatás rendje itt, Európában mintegy 150 éve nem változott. Az e-mailek korában ugyanúgy 30 nap a válaszadási határidő, mint a XX. század derekán, amikor hivatalnokokkal gépeltették a válaszlevelet.

Mit jelent az elektronikus ügyintézés?

Tágabb értelemben ide tartozik mindazon szolgáltatás, amely a modern távközlési eszközök segítségével, az ügyfél személyes jelenléte nélkül teszi lehetővé az ügyintézést, szerződések hitelesítését, tranzakciók lebonyolítását. Ez jelentheti a mobiltelefonon történő mozijegyrendeléstől kezdve a banki ügyletek interneten keresztüli ügyintézésén keresztül az adóbevallás számítógépes elküldését. Ebben az értelemben az is elektronikus ügyintézésnek számít, ha call centeren keresztül intézzük pénzügyeinket, lekötéseinket, átutalásainkat, vagy ha ilyen módon fordulunk segítségért meghibásodott háztartási berendezésünk kijavítását illetően.

Kényelmes vagy biztonságos? Mindkettő egyszerre!

Az elektronikus ügyintézés a felhasználóknak azért csábító, mert rendkívül kényelmes. Ugyanakkor elvárják a biztonságot is. Azonban minél biztonságosabb egy informatikai berendezés, annál több és bonyolultabb jelszóra, azonosítóra van szükség a „belépéshez”, ami viszont már nem olyan kényelmes. Ha azonban tárva nyitva maradna a cyberkapu, akkor bárki betekinthetne magánügyeinkbe, ismerhetné pénzügyi helyzetünket, vásárlásainkat stb.

Csepeli György, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára az Információs Társadalom Szakmai Napok rendezvényén elmondta, hogy az informatikai tárca szándékai szerint idén elindulhat az elektronikus ügyintézés. Hozzátette, hogy bár az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő elektronikus aláírásról már megszületett a jogszabály, az eljárás igen összetett.

Elektronikus aláírás

Az elektronikus úton történő ügyintézés terjedése során igény merült fel arra, hogy elektronikus úton is lehessen küldeni szerződéses nyilatkozatokat. Ehhez szükséges, hogy a szerződő felek hitelesen megállapíthassák, kitől származik az üzenet, és annak tartalma nem változott-e a feladás óta. Ezt a funkciót a papíralapú írásos szerződéskötéseknél az aláírás tölti be. Az elektronikus iratra is rá lehet írni annak a nevét, aki a nyilatkozatot teszi, de ennek nincs olyan hitelessége, mint a hagyományos szignónak. Ez az oka, hogy különböző módozatokat dolgoztak ki a hiteles elektronikus aláírás céljából. E módszerek közül kiemelendő a digitális aláírás, azaz a nyilvános kulcsú kódolás (public key infrastructure, PKI). Ennek használatát és az ilyen szolgáltatásokat nyújtó cégekkel szembeni követelményeket szabályozza a 2001. évi XXXV. törvény, amely az Európai Unió szabályaival összhangban született, és 2001. szeptember 1-jén lépett hatályba.

Az elektronikus aláírás az elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt és azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat, illetőleg dokumentum. Fajtái:

a) Egyszerű” elektronikus aláírás: A törvény által használt elektronikus aláírás fogalmába beletartozik az a nem biztonságos eljárás is, ha az aláíró egy elektronikus szöveg végére odaírja a nevét. Ezt a kört nevezhetjük „egyszerű” elektronikus aláírásnak.

b) Fokozott biztonságú elektronikus aláírás: elektronikus aláírás, amely megfelel a következő követelményeknek:

  • alkalmas az aláíró azonosítására és egyedülállóan hozzá köthető,
  • olyan eszközzel hozták létre, mely kizárólag az aláíró befolyása alatt áll,
  • a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden – az aláírás elhelyezését követően az iraton, illetve dokumentumon tett – módosítás érzékelhető.

c) Minősített elektronikus aláírás: olyan – fokozott biztonságú – elektronikus aláírás, amely biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel készült, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.

A törvény alapelvi jelleggel mondja ki, hogy az elektronikus aláírást nem lehet jogilag érvénytelennek tekinteni, és a bírósági eljárásokban elvetni a bizonyító erejét. Ez az egyszerű elektronikus aláírásra és a törvény hatályba lépése előtt keletkezett elektronikus aláírásra és dokumentumra is igaz.

Célszerű végiggondolni az elektronikus dokumentum fajtáit is:

a) Az elektronikus dokumentum elektronikus eszköz útján értelmezhető adat, mely elektronikus aláírással van ellátva. Ez a hétköznapi fogalmaink szerint inkább tárgynak tekinthető, pl. egy térkép, tervrajz, fénykép. Ezeket is alá lehet írni elektronikusan, és az aláírás bizonyítani fogja, hogy az „elektronikus tárgy” az aláírás pillanatában milyen állapotban volt. Ez a hibás teljesítés körében jelentőséggel fog bírni. A hitelességet elősegíti az is, ha az elektronikus dokumentumhoz időbélyegző is kapcsolódik. Ez pl. lehetővé teszi a késedelmes teljesítés megállapítását.

b) Az elektronikus irat: olyan elektronikus dokumentum, melynek funkciója szöveg betűkkel való közlése, és a szövegen kívül az olvasó számára érzékelhetően kizárólag olyan egyéb adatokat foglal magában, melyek a szöveggel szorosan összefüggenek, annak azonosítását (pl. fejléc), illetve könnyebb megértését (pl. ábra) szolgálják.funkciója az, hogy szöveget közöljön és más adat legfeljebb a szöveg azonosítását vagy könnyebb megértését szolgálja (pl. fejléc).

c) Az elektronikus okirat olyan elektronikus irat, mely nyilatkozattételt, illetőleg nyilatkozat elfogadását, vagy nyilatkozat kötelezőnek elismerését foglalja magában. Az elektronikus okiratot a törvény az eljárási törvényekben szereplő okirati bizonyítási eszközök virtuális megfelelőjeként hozta létre.

A digitális aláírással összefüggő szolgáltatások és a szolgáltatók

Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások (a továbbiakban: szolgáltatás) a következők:
a) aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat (magánkulcs) elhelyezése,
b) elektronikus aláírás hitelesítés-szolgáltatás (a továbbiakban: hitelesítés-szolgáltatás),
c) időbélyegzés.

Az elektronikus aláírás egy szoftver vagy hardver (aláírás-létrehozó eszköz) segítségével készül. Az aláíró két kulcsot kap: az egyiket bárki megismerheti, az általa készített elektronikus dokumentum címzettjei ezzel ellenőrzik, hogy tényleg a feladótól származik-e a dokumentum és nem változott-e a feladás óta. Ez anyilvános kulcs, más néven aláírás-ellenőrző adat. A másikat csak az aláíró ismeri, ezzel írja alá az elektronikus dokumentumot, ez a magánkulcs, más néven aláírás-létrehozó adat. A magánkulcs vagy böngésző által generálódik az igénylés feladásakor, vagy a chipkártyán. Az első esetben a számítógép merevlemezén kerül tárolásra a magánkulcs, a második nagyobb biztonságot nyújtó esetben pedig maga a chipkártya tárolja azt.

A nyilvános kulcs személyhez kapcsoltságát és így közvetve az aláíró személyazonosságát egy erre rendelt szervezet tanúsítvány kiállításával tanúsítja, ez a szervezet a hitelesítés-szolgáltató. A hitelesítés-szolgáltató egy adott földrajzi területen belül fellelhető esetleges aláírókat az adott terület jogi, közigazgatási, gazdasági rendszerének alapos ismeretében felépített eljárásrend alkalmazásával hitelt érdemlően

  • azonosítja,
  • tanúsítványt bocsát ki,
  • nyilvántartásokat vezet,
  • fogadja a tanúsítványokkal kapcsolatos változások adatait,
  • valamint nyilvánosságra hozza a tanúsítványokhoz tartozó szabályzatokat, az aláírás-ellenőrző adatokat és a Tanúsítvány Visszavonási Listát.

 

A hitelesítés-szolgáltató cégeket a Hírközlési Főfelügyelet veszi nyilvántartásba egy minősítési eljárást követően. Minthogy az eljárás nagyon bonyolult, Magyarországon eddig csak egy céget vett minősített hitelesítés-szolgáltatóként nyilvántartásba, a NetLock Kft.-t. Ez azt jelenti, hogy ma csak ettől az egyetlen egy szolgáltatótól kapható minősített aláírás.

Az elektronikus dokumentumokat időbélyegzővel is el lehet látni, ami az elektronikus dokumentumhoz időbélyegzőt kapcsol. Ez bizonyítja a dokumentum létezését és tartalmát a létrehozás időpontjában.

A hitelesség-szolgáltatásnak, a magánkulcsnak és az időbélyegzőnek (a három szolgáltatást együtt és külön-külön is lehet végezni) borsos ára van: az évenkénti hitelesítés ára akár milliós nagyságrendű is lehet. Ezért még egy darabig várni kell arra, hogy a magánszemélyek teljes bizonyító erejű magánokiratot elektronikusan juttassanak el a célszemélyhez.

Mit intézhetünk ma, 2003. vége felé?

Több helyen kínálnak regisztrációhoz kötött szolgáltatást. Így például egy regisztrációs adatlap kitöltésével jogosultságot szerezhetünk az első magyarországim-commerce szolgáltatás igénybevételére. A Pannon új szolgáltatásán, a TravelOnline névre hallgató szolgáltatás keretében mobiltelefonunkról, a PannonW@p oldalakon keresztül beléphetünk egy virtuális mobil utazási irodába, kiválaszthatjuk a nekünk tetsző szolgáltatásokat, majd azokat akár azonnal ki is fizethetjük. A rendszer legelső használatakor felhasználói nevet és PIN-kódot kapunk, így a későbbiek során nem szükséges minden alkalommal ismételten megadnunk személyi adatainkat. A TravelOnline honlapján keresztül repülőjegyet foglalhatunk, szállodát és autót bérelhetünk, biztosítást köthetünk. A TravelOnline nem csak wap-on, hanem hagyományos internetes felületen is hozzáférhető, így mivel a két rendszer teljes mértékben átjárható, a világ bármely pontján ellenőrizhetőek a foglalások vagy éppen újakat lehet kezdeményezni.

Sokak számára ismerősek a kereskedelmi bankok által nyújtott ügyfélterminál (Home Banking) jellegű szolgáltatások, amelyek bankonként különbözhetnek. Ezeknél általában egy titkos PIN kódot kell megadni (a mobiltelefonba bepötyögni) és azonnal megismerhetjük számlaegyenlegünket, adhatunk átutalási megbízást forintban vagy devizában, köthetünk le pénzt, nyomon követhetjük lekötött betéteinek gyarapodását, vásárolhatunk értékpapírt, vagy feltölthetjük mobilunk egyenlegét.

Az elektronikus kormányzat (www.ekormanyzat.hu) portálján megtekinthetjük bármely vállalat cégnyilvántartásba vett adatait, vagy ellenőriztethetjük megvásárolni kívánt autónkat, hogy nem szerepel-e a körözött járművek listáján. A www.ekormanyzat.hu-n több mint 1000 ügyleírás, iratminta mellett a kormányzat legfrissebb hírei és fórum is megtalálható.

Mostanában jelentették be, hogy a visszaélések elkerülése érdekében aföldhivatalok ingatlan-nyilvántartásai és az ügyvédi irodák, az ingatlanközvetítéssel foglalkozó jogászok között bevezetik a közvetlen adatszolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy a szerződésért felelős jogi szakember állandóan, percről-percre frissített tulajdonjogi, illetve egyéb, a tulajdoni lapon nyilvántartott ingatlanokat közvetlenül az adásvételi, illetve más fajta ingatlanügyi szerződés aláírása előtt ellenőrizheti. A közeljövőben tervezik a népesség-nyilvántartó adatait is közvetlenül elérhetővé tenni, hogy az érintettek a személyes adatokat is ellenőrizhessék.

Az elektronikus aláírás alkalmazásának jelenleg egyes adókötelezettségek teljesítése körébe van a legnagyobb jelentősége. A 2002. szeptembere után keletkezett adókötelezettségeivel kapcsolatos adóbevallásait és adatait ugyanis elektronikus úton, elektronikus aláírás alkalmazásával teljesíti az az adózó, aki a Főárosi és Pest Megyei Kiemelt Adózók Igazgatóságához (KAIG) tartozik. Ezen adózók számára az elektronikus aláírás alkalmazása nem csupán lehetőség, hanem jogszabály által előírt kötelezettség. Jelenleg mintegy ötszáz nagyadózó (a szakzsargon szerint virilista) számára kötelező az elektronikus adatszolgáltatás.

Eljövendő e-Magyarország

Az e-polisz álma akkor válik valóra, ha minden állampolgár számára gyakorolhatóvá válik az információhoz jutás és közlés, valamint a másokkal való kommunikáció joga. Ha az elektronikus aláírás ügye megfelelő ütemben halad, csupán néhány évet kell várnunk, és akár a buszmegállóban is intézhetjük az adóbevallásunkat, befizethetjük a villanyszámlánkat vagy vitázhatunk a képviselőkkel a tömegközlekedésről.

Forrás : Consultation Magazin 2003