Elektronikus dokumentumok tipizálása (2010)

Vitaanyag az elektronikus dokumentumok nemzeti könyvtári megőrzésének és kötelespéldány-szolgáltatási igényeinek szempontjaihoz.

A link által letölthető fájl tartalmazza az elektronikus dokumentum jellemzőit, csoportba sorolásait, a dokumentumtípusokat, valamint a kötelespéldány-szolgáltatás szempontjából számba jövő távoli hozzáférésű dokumentumokat.


Elektronikus dokumentumok tipizálása