Az intellektuális tőke emberi játszmái (2012)

,,Ön törıdik vállalata vagyonával? Elsı pillantásra evidensnek tőnik a válasz. Nyilvántartásokat
vezetünk az eszköz- és forrásállományról, figyeljük a cash-flow-t, ellenırizzük a gépparkot és
megelızı, vagy éppen javító lépéseket teszünk. De mi a helyzet a licencekkel, a szabadalmakkal, a
vevık vállalkozásunk termékeibe vetett bizalmával, s fıleg a munkavállalóink fejében lévı
tudással? Ezen tényezıket gyakorta elhanyagoljuk, holott ezen elemek is a vállalat vagyonát – talán
legfontosabb elemét – intellektuális tőkéjét képezik.”

Részlet Klausz Melinda írásából. Az egész olvasmány letölthető az alábbi linken

szf_16_11